LAYHER STAGE BY JSA FOR AN EVENT IN THE SHOPPING CENTER “VIA JURMALA”

The JSA Layher stage was installed in the territory of the Via Jurmala Outlet Village Shopping Center for the celebration dedicated to the start of the new Academic Year (2022-2023).

On Sunday, August 28, as part of the “School Festival” in the courtyard of the largest shopping center in Latvia between Riga and Jurmala, entertainment events, a children’s fashion show, and a concert of children’s and youth musical groups took place.

The stage design was assembled from elements of two Layher systems – Allround Scaffolding and Event Decks. The design of this stage is based on the original JSA Layher Camel (since 1998) with a new roof system made from Layher Keder fittings. The structure of such a stage allows it to be modified for different occasions of presentation and in agreement with the promoter of the concert or event.

This was the first JSA stage event at this location. By agreement with the management of the shopping center, this stage will be located here permanently, with the possibility of traveling to other sites if necessary. Shopping Center Via Jurmala Outlet Village is a very popular place among buyers of clothes, shoes, cosmetics, and other branded goods. There are also cafes and restaurants and a good atmosphere for shopping.

We look forward to good cooperation in this case.

?? Svinībām, kas veltītas jaunā Akadēmiskā gada (2022.-2023.) uzsākšanai, Tirdzniecības centra Via Jurmala Outlet Village teritorijā JSA kompānija uzstādīja Layher skatuvi. Svētdien, 28.augustā, “Skolu svētku” ietvaros Latvijas lielākā tirdzniecības centra pagalmā starp Rīgu un Jūrmalu notika izklaides pasākumi, bērnu modes skate, bērnu un jauniešu muzikālo kolektīvu koncerts. Skatuves noformējums tika salikts no divu Layher sistēmu elementiem – Allround Scaffolding un Event Decks. Šī skatuves dizains ir balstīts uz oriģinālo JSA Layher Camel (kopš 1998. gada) ar jaunu jumta sistēmu, kas izgatavota no Layher Keder stiprinājumiem. Struktūra ļauj modificēt skatuvi dažādiem uzstāšanās gadījumiem un vienojoties ar koncerta vai pasākuma rīkotāju. Šis bija pirmais pasākums uz JSA skatuves šajā vietā. Vienojoties ar tirdzniecības centra vadību, šī skatuve šeit atradīsies pastāvīgi, ar iespēju nepieciešamības gadījumā izbraukāt uz citiem objektiem. Via Jurmala Outlet Village ir ļoti iecienīta vieta apģērbu, apavu, kosmētikas un citu zīmolu preču pircējiem. Ir arī kafejnīcas un restorāni, kā arī laba atmosfēra lai iepirktos. Mēs ceram uz labu sadarbību šajā lietā.

Версия на русском языке: СЦЕНА LAYHER ОТ JSA ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ “VIA JURMALA”

© All photos are the copyright of JSA Stage Company.